Hot Novelette Novel

1
Good books are unintentional|2000
2
Zhou Yuyao|1094
4
Xiangxiang evening rain|7521
5
Qing Li Wanyan|2802
7
Moro Lolo|8831
8
Cashmere apricot|7334
10
Er Yueer|3487